SCIENCE TO MEET YOU

KÜLTÜR OKULU

Metal imalat sektörünün ihtiyacı olan Mühendislik Programlarını, Yetişmiş iş gücü oluşturmak için Mesleki Programları, bir dünya firması olarak Yabancı Dil Programlarını ve bu güçlü kaslarımızı vizyonumuza ulaşmada kullanabilmek için Yönetsel Programları hayata geçirmektir. Bunu, eğitimde fırsat eşitliğini yaratarak ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlayarak yapıyoruz.