CFO OKULU - GÜNÜMÜZÜN CFO’su

“CFO doğulmaz,
yönetim okulu

PROGRAM KÜNYESİ

EĞİTMEN:

Dr. Can Pamir

PROGRAM SÜRESİ

7 hafta sonu ( 14 Gün ) – 84 Saat

EĞİTİM TARİHİ

-

Program Hakkında

Şirket içinde her faaliyetin bir şekilde parasal bir sonucu veya ilişkisi olduğu düşünüldüğünde,  CFO’nun bilgi ve beceri seviyesi, direkt kendisine bağlı (muhasebe, finansman, bütçe-planlama, vb.) fonksiyonlar kadar, diğer fonksiyonların (üretim, satış-pazarlama, kurumsal iletişim, satış sonrası hizmetler) faaliyetlerini de ciddi şekilde etkilemektedir.  Böylesine geniş bir etki alanına sahip olan CFO’nun, başarılı olabilmesi için gerekli temel özelliklerinden en önemlilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • CFO temel teknik bilgilerin yanı sıra problemlere kreatif çözümler üretebilecek esnekliğe sahip bir yöneticidir.
 • CFO, muhasebeci, finansçı veya kontrolör değil, iyi bir stratejisttir.
 • CFO, katma değer üretecek projelerini üst yönetime kabul ettirme yeteneği kadar, ekibine anlatma, kabul ettirme ve uygulatma niteliğine sahip bir liderdir.
 • CFO, patronu yönetme sanatını en iyi şekilde icra eden idarecidir.
 • CFO, nakdin kıymetini bilen, bilmeyenlere öğreten eğitmendir.
 • CFO, şirketi en şekilde temsil edecek hem yetkiye, hem de yetkinliğe sahip olan diplomattır.

Bu kadar önemli fonksiyonları olan, şirketin tüm faaliyet alanlarını etkileyen ve dolayısıyla şirketin başarısında çok ciddi bir rolü olan bu hayati görevi layıkıyla yerine getirebilmek için, gerek finansal gerekse yönetsel alanlarda gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılması şarttır.  Bu bilgi ve beceriler doğuştan gelen kabiliyetler olmayıp, öğrenilen ve geliştirilen özellikleridir.  Günümüzün CFO’su Programı, bu önemli görev için gereken bilgi ve becerileri, kapsamlı bir şekilde ve en modern uygulamalarıyla katılımcılara kazandırmayı hedeflemektedir.

Programın Amacı

Programın birincil amacı finans alanında kariyer hedefleyen orta düzey yöneticilere,  en üst düzey finans yöneticisi (CFO) olmalarının kapısını açacak gerekli bilgi, beceri ve donanımı sağlamaktır.  Bu amaçla hazırlanan Günümüzün CFO’su Programı, katılımcılara, üst düzey finansal teknik bilgilerin yanı sıra, stratejik yönetim ve liderlik becerileri de sağlayacaktır.

Program, günümüz finans yöneticilerine, ihtiyaçları olan ileri düzey finans konularını, en güncel uygulamalı örnek ve vaka çalışmalarıyla anlatarak, teorik temellerle pratik beceri kazandırmayı hedeflemektedir.  Program sayesinde katılımcılar,  gerek finansal gerekse yönetsel konulardaki bilgileri içselleştirerek teknik ve yönetsel becerilerini üst seviyeye taşıyacaklardır.  Zor olduğu zannedilen konu ve kavramların da uygulamayla harmanlanarak kolaylıkla anlaşılmasını hedefleyen program, her biri konularında uzman olan ve önemli sektör tecrübesi olan üst düzey eğitmenler tarafından verilecektir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 2-6 yıl finans, muhasebe veya ilgili alanlarda çalışmış veya bu alanlarda yönetici adayı olarak yetiştirilen adaylar Günümüzün CFO’su Eğitim Programı’na katılabilirler.

Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar:

 • CFO’nun şirket stratejisindeki rolü ve önemini anlayacaklar
 • CFO’nun sahip olması gereken tüm teknik bilgileri öğrenecekler
 • Teknik bilgilerin nasıl ve nerelerde kullanıldığını uygulamalı olarak anlayacaklar
 • Stratejik bir finansal yönetim becerisi kazanacaklar
 • Modern finans metotları hakkında bilgi sahibi olacaklar
 • Liderlik bir CFO’nun sahip olması gereken özellikleri içselleştireceklerdir.

MODÜL 1:  Muhasebe ve Finans

Süre: 7 gün

KAZANDIRDIĞI CFO YETKİNLİĞİ:

Sertifikasyon programının açılış modülü olan bu bölümde finans çalışanlarının, muhasebe ve finans yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Modülde tüm sertifikasyon programının temelini oluşturacak olan muhasebe ve finans konuları, bir CFO’nun bilmesi gereken bütün detaylarıyla ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır.

Modülün Öğrenme Hedefleri

 Bu modül sonunda katılımcılar:

 • Muhasebe ve Finans konularında CFO’nun bilmesi gereken kavramları öğrenecekler.
 • Mali Tabloların detayları kavrayacaklar ve buna bağlı olarak mali tablo analizleri yapabilecekler
 • Stratejik finansal yönetimi ve bunun uygulamalarını öğrenecekler
 • Bütçeleme ve likidite yönetiminin nasıl uygulandığını anlayacaklardır.

MODÜL 2:  Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Finans

Süre: 4 gün

KAZANDIRDIĞI CFO YETKİNLİĞİ:

Sertifikasyon programının açılış modülünün devamı niteliğinde olan bu modülde finans çalışanlarının, sermaye piyasaları ve kurumsal finansman alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirilmeleri hedeflenmiştir. Bu modülde, ilk modüldeki bilgiler temelinde sermaye piyasalarının işleyişi, bir CFO’nun sermaye piyasaları ürünlerinden nasıl faydalanabileceği anlatılacaktır.  CFO’nun bilmesi gereken kurumsal finansman faaliyetleri uygulamalı örneklerle anlatılarak alternatif finansman kaynaklarının kullanımları detaylandırılacaktır.

Modülün Öğrenme Hedefleri

 Bu modül sonunda katılımcılar

 • Sermaye piyasaları ve kurumsal finans konularında CFO’nun bilmesi gereken kavramları öğrenecekler
 • Sermaye piyasası ürünlerin detayları ve bunlara bağlı finansman metotlarını içselleştirecekler
 • Birleşme ve satın almalardaki stratejileri kavrayacaklar
 • Proje değerlendirme ve finansman modellerini anlayacaklardır.

MODÜL 3:  Stratejik Yönetim ve Liderlik

Süre: 3 gün

KAZANDIRDIĞI CFO YETKİNLİĞİ:

Sertifikasyon programının finansal teknik bilgi dışındaki stratejik ve yönetsel kısmını kapsayan bu modülde katılımcıların yönetim, strateji geliştirme ve liderlik alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirilmesi hedeflenmiştir. Modülde, CFO’nun sahip olması gereken yönetim becerileri, liderlik vasıfları ve stratejist yanları ön plana çıkartılarak modern bir yöneticinin sahip olması gereken özellikler anlatılacaktır.

Modülün Öğrenme Hedefleri

 Bu modül sonunda katılımcılar

 • Yönetim ve strateji konularında bir CFO’nun sahip olması gereken bilgileri öğrenecekler
 • Liderlik özelliklerini ilerleterek çalışanların moral-motivasyonlarını nasıl geliştirebileceklerini anlayacaklar
 • Takım yönetimi, CFO’nun şirket stratejisindeki önemi ve rolünü kavrayacaklardır.

Modül 1: Muhasebe ve Finans

Finansal Muhasebe ve Uygulamaları – 1 Gün

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uygulamaları – UFRS – 1 Gün

Finansal Tablolar ve Analizleri – 1 Gün

Finansal Yönetim ve Mali Analiz – 1 Gün

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi – 1 Gün

Uygulamalı Bütçe Hazırlama – 1 Gün

Nakit Akışı ve Likidite Yönetimi – 1 Gün

Modül 2: Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Finansman

Sermaye Piyasaları ve Finansal Ürün ve Hizmetler – 1 Gün

Kurumsal Finansman Teknikleri: Bono / Tahvil İhraçları ve Halka Arz – 1 Gün

Şirket Değerleme, Birleşme ve Satın Alma – 1 Gün

Sermaye Bütçelemesi, Yatırım Proje Değerlendirme ve Proje Finansmanı – 1 Gün

Modül 3: Stratejik Yönetim ve Liderlik

CFO’nun Şirketteki Rolü ve Önemi – 0,5 Gün

Yönetim Kurulu ve CEO ile İlişki Yönetimi – 0,5 Gün

Stratejik Yönetim – 2 Gün​

1972 yılında Ankara’da doğan Can Pamir, ilk ve orta eğitimini TED Ankara Kolej’inde tamamladı. ODTÜ İşletme, University of Illinois at Urbana-Chamapaign Muhasebe Bilimi Master’ı ve Bilgi Üniversitesi Pazarlama Doktorası programlarının hepsini 4.00 ortalama ile birincilikle bitirdi…

DEVAMINI OKU

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitimler

ETKİN SUNUM TEKNİKLERİ

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

DAVRANIŞSAL FİNANS